Jens-Kjeld Jensen

Gransanger

Phylloscopus collybita

Chiffchaff

Grannljómari

Chiffchaff

Grannljómari

Mærkninglokaliteter for Gransanger

(n=
)

Genfundslokaliteter for Gransanger

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 296
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 4
Antal fugle 4
Genmeldingsandel 1,4%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Gransanger er vidt udbredt i Europa og Asien. På Færøerne er gransanger en almindelig trækgæst og en fåtallig sommergæst. Der foreligger ét ynglefund, fra Tórshavn i 1981. 296 gransangere er ringmærket på Færøerne, fordelt på fem lokaliteter, flest på Nólsoy (267) og i Sumba, Suðuroy (27). 137 er mærket om foråret (april-juli) og 158 om efteråret (august-november). Med fire genmeldinger er 1,4% genmeldt, alle mærket er og aflæst på Nólsoy. To fugle mærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. En gransanger, mærket 24. april 2003 på Fair Isle, Shetlandsøerne, blev aflæst fem dage senere (29. april) på Nólsoy, 387 km fra mærkningslokaliteten, og fuglen har således trukket 77 km/døgn mod nordvest. En gransanger (1k), mærket 13. oktober 2003 ved Bree, Belgien, blev fundet død 7. juni 2004 på et skib omkring 25 sømil vest for Mykines, 1.490 km nordnordvest fra mærkningslokaliteten.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her