Kasper Solberg

Gråspurv

Passer domesticus

House sparrow

Gráspurvur

House sparrow

Gráspurvur

Mærkninglokaliteter for Gråspurv

(n=
)

Genfundslokaliteter for Gråspurv

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 2.343
- heraf mærket som unger 388 (16,6%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 223
Antal fugle 192
Genmeldingsandel 8,2%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Gråspurv er udbredt globalt. På Færøerne er gråspurv en almindelig ynglefugl med en ynglebestand på omkring 2.700 par. Arten er første gang registreret på Færøerne i 1900 og første gang fundet ynglende i 1935-1936. Nye studier på Færøerne viser, at gråspurve næsten udelukkende findes i bygder med ti eller flere huse. 2.343 gråspurve er ringmærket på Færøerne fordelt på 12 lokaliteter, flest på Nólsoy (1.521). Gråspurv er mærket året rundt på Færøerne, flest i sensommeren og om efteråret. Blandt aldersbestemte fugle er 23% ringmærket som redeunger og 58% som ungfugle (1K). Med 223 genmeldinger af 194 fugle er genmeldingsprocenten 8,3%. Ingen fugle er genmeldt i udlandet, og ingen fugle mærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. Genmeldinger af færøske gråspurve viser, at arten er en udpræget standfugl. 99% er genfundet mindre end 1 km fra mærkningsstedet. To fugle er genmeldt mere end 1 km fra mærkningslokaliteten (hhv. 21 og 4 km). Den hyppigste kendte dødsårsag er dræbt af kat (19%). Flere er døde af forgiftning (6%). Blandt gråspurve, mærket som unger eller ungfugle og genmeldt som døde, er 50% rapporteret i løbet af det første leveår. Den længstlevende gråspurv blev 9 år og 11 måneder.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her