Silas K. K. Olofson

Gærdesmutte

Troglodytes troglodytes

Wren

Músabróðir, Mortítlingur

Wren

Músabróðir, Mortítlingur

Mærkninglokaliteter for Gærdesmutte

(n=
)

Genfundslokaliteter for Gærdesmutte

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 379
- heraf mærket som unger 33 (8,7%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6
Antal fugle 6
Genmeldingsandel 1,6%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Gærdesmutte har en cirkumpolar udbredelse på den nordlige halvkugle. Underarten T. t. borealis er endemisk for Færøerne, hvor bestanden er anslået til 600-850 par og betegnes som standfugl. Den europæiske underart T. t. troglodytes er registeret fire gange på Færøerne, alle fanget og ringmærket. 379 gærdesmutter er ringmærket på Færøerne, flest på Nólsoy (269) og Mikladalur, Kalsoy (42). Fuglene er ringmærket 20. marts - 4. december, hovedsagligt i juli-oktober (88%) med flest primo oktober. Blandt de aldersbestemte fugle er 14% unger og 74% ungfugle (1k). Seks fugle er genmeldt, alle på Færøerne, og ingen udenlandsk-mærkede fugle er genmeldt på Færøerne. Fem er genmeldt på mærkningslokaliteten og én 8 km nordnordvest for mærkningslokaliteten. Den ældste genmeldte fugl blev mindst fem år gammel.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her