Silas K. K. Olofson

Gærdesanger

Sylvia curruca

Lesser whitethroat

Notuljómari

Lesser whitethroat

Notuljómari

Mærkninglokaliteter for Gærdesanger

(n=
)

Genfundslokaliteter for Gærdesanger

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 58
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Gærdesanger yngler fra Europa mod øst til Mongoliet. På Færøerne er gærdesanger en fåtallig træk- og sommergæst. Der er gjort to ynglefund. 58 gærdesangere er ringmærket, flest på Nólsoy (41), resten i Sumba, Suðuroy. Fuglene er mærket 27. april - 20. oktober, flest om foråret (ultimo maj) og om efteråret (september-oktober), med kulmination ultimo september. Blandt aldersbestemte fugle var 59% ungfugle. Ingen af gærdesangerne mærket på Færøerne er genmeldt. En gærdesanger, mærket 9. maj 2002 på Isle of May, Skotland, er fundet død 3. juni 2003 i Sørvágur, Vágar, 708 km nordnordvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her