Hans Eli Sivertsen

Fuglekonge

Regulus regulus

Goldcrest

Títlingskongur

Goldcrest

Títlingskongur

Mærkninglokaliteter for Fuglekonge

(n=
)

Genfundslokaliteter for Fuglekonge

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 323
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 0,3%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Fuglekonge er vidt udbredt i Europa og Asien. På Færøerne er fuglekonge en fåtallig med første ynglefund i 1979. Fuglekonge er en forholdsvis almindelig trækgæst på Færøerne både forår og efterår, hyppigst om efteråret. 323 fuglekonger er ringmærket på Færøerne, flest på Nólsoy (283) og i Sumba, Suðuroy (33). 39 er mærket om foråret, flest ultimo april, og 284 om efteråret, flest medio oktober. Blandt aldersbestemte fugle (110) var 73% ungfugle (1k) og 27% ældre (2k+). Én ringmærket fuglekonge er genmeldt. Den blev mærket som ungfugl 11. september 2002 i Sumba, Suðuroy, og fløj mod et vindue 20 dage senere (5. oktober) i Tórshavn, Streymoy, 69 km nord for mærkningslokaliteten. En norsk fugl, mærket 5. oktober 2005 i Storfjord, blev aflæst 13 dage senere (18. oktober) i Tórshavn, 730 km mod vest, svarende til 56 km/døgn.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her