Hans Eli Sivertsen

Fiskeørn

Pandion haliaetus

Osprey

Fiskiørn

Osprey

Fiskiørn

Mærkninglokaliteter for Fiskeørn

(n=
)

Genfundslokaliteter for Fiskeørn

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Fiskeørnen er udbredt over det meste af verden. På Færøerne er fiskeørn en sjælden gæst med 13 fund af 14 fugle frem til 2009. En enkelt er ringmærket på Færøerne, og denne er ikke genmeldt. Tre fiskeørne ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. En unge mærket 8. juli 1980 i Skotland blev fundet død 5. juni 1982 på Suðuroy, 473 km nordnordvest for mærkningsstedet. To andre var ringmærket som redeunger i Sverige og genmeldt på Færøerne to blev fire år, hhv. 1.405 og 1.255 km vest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her