Silas K. K. Olofson

Fiskehejre

Ardea cinerea

Grey heron

Hegri

Grey heron

Hegri

Kort resumé af teksten fra bogen:
Fiskehejren yngler i Europa, Asien og dele af Afrika. På Færøerne er fiskehejre en fåtallig, men regelmæssig, gæst hele året. Fiskehejre er ikke ringmærket på Færøerne. Ti fiskehejrer ringmærket i udlandet er genmeldt ved Færøerne, ni i Norge og én i Danmark. Alle ti er ringmærket som redeunger. Genmeldingerne på Færøerne er fra hele året. Fem fugle er genfundet på Færøerne samme år, som de forlod reden. Genfundene viser at fiskehejrer, der gæster Færøerne, formentlig er af norsk oprindelse.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her