Kasper Solberg

Engpiber

Anthus pratensis

Meadow pipit

Títlingur

Meadow pipit

Títlingur

Mærkninglokaliteter for Engpiber

(n=
)

Genfundslokaliteter for Engpiber

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 240
- heraf mærket som unger 55 (22,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Engpiberen yngler i store dele af Nord- og Mellemeuropa. På Færøerne er engpiber en almindelig ynglefugl med en bestand på 500-2.000 par samt en almindelig trækgæst. 240 engpibere er ringmærket på Færøerne, flest på Søltuvík, Sandoy (76) og Sumba, Suðuroy (71). Fuglene er mærket 16. april - oktober, heraf 11 om foråret (april-maj), 29 i yngleperioden (juni-juli) og 161 om efteråret (august-oktober). Blandt aldersbestemte fugle (216) er 25% unger og 61% ungfugle (1k). Ingen af de færøsk-mærkede engpibere er genmeldt. To fugle mærket i udlandet er genmeldt ved Færøerne. Den ene, mærket 13. oktober 1955 som voksen i Hertforshire, England, er genmeldt død 7. maj 1956 i Porkeri, Suðuroy, 1.169 km nordnordvest for mærkningsstedet. Den anden, mærket 13. august 2006 som ung på Einarslundur, Hornafjørður, er fundet død 25. september 2006 om bord på et skib ved Islandsryggen, 55 sømil nordvest for Færøerne, cirka 350 km østsydøst for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her