Hans Eli Sivertsen

Ederfugl

Somateria mollissima

Eider

Æða

Eider

Æða

Mærkninglokaliteter for Ederfugl

(n=
)

Genfundslokaliteter for Ederfugl

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 140
- heraf mærket som unger 12 (8,6%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 12
Antal fugle 12
Genmeldingsandel 8,6%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Ederfuglen yngler langs kysterne af Nordatlanten, Ishavet og nordligste Stillehav. Underarten S. m. faroeensis er endemisk på Færøerne og er en meget almindelig ynglefugl med omkring 6.000 par. Arten er almindelig året rundt. Ederfugle fra andre bestande optræder som trækgæster på Færøerne, omfanget er dog ikke kendt. 140 ederfugle er ringmærket på Færøerne, flest ved Sumba, Suðuroy (74) og på Nólsoy (24). Fuglene blev hovedsaglig mærket i perioden maj-august, flest i juni. Blandt de kønsbestemte fugle (107) er 95% hunner og 5% hanner, og blandt aldersbestemte fugle (133) var 9% unger og 4% ungfugle (1k). 12 ringmærkede fugle er genmeldt. Alle genmeldte fugle er fundet indenfor fire km fra mærkningsstedet. Den ældste fugl er mærket som voksen hun 7. juli 1989 på Nólsoy og fundet død 16. august 2000 på mærkningsstedet, 11 år og 1 måned senere. Én, muligvis to, fugle ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. En ederfugl, mærket som voksen 22. juli 1989 ved Ísafjarðardjúp på Island, er genmeldt 20. juli 1998 i Borðoyarvík, Borðoy, 883 km østsydøst for mærkningsstedet. En mærket i det nordvestlige Rusland, var muligvis en ederfugl, men artsbestemmelsen kunne ikke bekræftes.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her