Hans Eli Sivertsen

Dværgfalk

Falco columbarius

Merlin

Smyril

Merlin

Smyril

Mærkninglokaliteter for Dværgfalk

(n=
)

Genfundslokaliteter for Dværgfalk

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 21
- heraf mærket som unger 3 (14,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 9,5%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Dværgfalken er vidt udbredt i det nordlige Europa, Asien og Nordamerika. Underarten F. c. subaesalon yngler på Færøerne og Island, og muligvis i Skotland. På Færøerne er dværgfalk en fåtallig trækgæst og ynglefugl med en bestand på omkring 25 par. 21 dværgfalke er ringmærket på Færøerne, flest ved Tórshavn (4), mens ni er fanget på skibe i færøske farvande, heraf syv som blev fanget 28. september 2002 og bragt i land, hvor de blev ringmærket og sluppet. Dværgfalk er ringmærket 27. februar til 1. november, flest i oktober (8). Blandt aldersbestemte fugle (19) er 16% unger og 47% ungfugle (1k). To fugle er genmeldt. En fugl blev mærket 29. september 1990 på Viðareiði, Viðoy og aflæst 11. februar 1991 på Skálafjørður, Eysturoy, 29 km sydsydvest for mærkningsstedet. Den anden er en af de syv fugle indfanget på et skib i 2002, en voksen han, som blev sat fri 3. oktober 2002 i Fossadal, Streymoy, og fundet død 2½ måned senere (15. december) i County Sligo, Irland, 883 km syd for udsætningsstedet. Fire fugle ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. To unger og en voksen dværgfalk mærket i yngletiden i det nordlige Island er genmeldt på eller nær Færøerne om foråret. En dværgfalk fra Skotland, mærket som hun redeunge i 1996 i højlandet, blev fundet 14. juni 1997 på et skib cirka 100 km øst for Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her