Silas K. K. Olofson

Dobbeltbekkasin

Gallinago gallinago

Common snipe

Mýrisnípa

Common snipe

Mýrisnípa

Mærkninglokaliteter for Dobbeltbekkasin

(n=
)

Genfundslokaliteter for Dobbeltbekkasin

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 199
- heraf mærket som unger 174 (87,4%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6
Antal fugle 6
Genmeldingsandel 3,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Dobbeltbekkasin yngler i det nordlige Europa og Rusland. På Færøerne, Island, Shetlandsøerne og St. Kilda yngler underarten G. g. faeroensis. På Færøerne er dobbeltbekkasin en meget almindelig ynglefugl med 1.500-3.000 ynglepar, samt en meget almindelig trækfugl, men kun fåtallig om vinteren. 199 dobbeltbekkasiner er ringmærket på Færøerne, flest ved Mikladalur, Kalsoy (48) og Gásadalur, Vágar (45). De fleste er mærket i juni-august, med flest sidst i juni. Blandt aldersbestemte fugle (94) er 90% unger og 6% ungfugle (1k). 6 ringmærkede fugle er genmeldt, alle mindre end én km fra mærkningsstedet. Den ældste genmeldte fugl blev mindst 2 år og 11 måneder gammel. Der foreligger ingen genfund på Færøerne af dobbeltbekkasin er ringmærket i udlandet. Det er derfor uvist, hvor den færøske bestand overvintrer, men det er sandsynligvis på De Britiske Øer, ligesom det er tilfældet med de islandske fugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her