Karl A. Thomsen

Canadagås

Branta canadensis

Canada goose

Øshvít gás

Canada goose

Øshvít gás

Mærkninglokaliteter for Canadagås

(n=
)

Genfundslokaliteter for Canadagås

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 10
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 4
Antal fugle 4
Genmeldingsandel 40,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Canadagås yngler naturligt i Nordamerika og Vestgrønland. Arten er udsat i Nordeuropa hvor der i dag er en stor vildtlevende bestand. På Færøerne er Canadagås en sjælden gæst. Siden 1985 har arten ynglet med en bestand på 0-2 par. 10 Canadagæs er ringmærket på Færøerne, alle på Sandoy 18. juli 1986. Seks er mærket som ungfugle og fire som voksne fugle. Fire ringmærkede fugle er genmeldt, alle på Færøerne. En blev fundet død 18 km nordnordvest for mærkningsstedet. Tre fugle blev aflæst på mærkningslokaliteten, fire (5. maj 1990) og seks (to fugle 24. maj 1992) år efter mærkningen. To fugle ringmærket i England er aflæst 18. juli 1985 på Sandoy, hvor de dannede par og ynglede – det første ynglefund på Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her