Silas K. K. Olofson

Bysvale

Delichon urbica

House martin

Lonasvala

House martin

Lonasvala

Kort resumé af teksten fra bogen:
Bysvalen yngler i store dele af Europa og mod øst til Japan. På Færøerne er bysvale en fåtallig træk- og sommergæst, der er konstateret ynglende fem gange. Ingen bysvaler er ringmærket på Færøerne. En ungfugl (1k), mærket 1. august 1976 i Nallitjarvi i det sydvestlige Finland, blev fundet 23. maj 1977 på et skib tre sømil øst for Sandoy, 1.479 km vest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her