Hans Eli Sivertsen

Bramgås

Branta leucopsis

Barnacle goose

Brandgás

Barnacle goose

Brandgás

Mærkninglokaliteter for Bramgås

(n=
)

Genfundslokaliteter for Bramgås

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Bramgås yngler i Østgrønland, på Svalbard og Nordvestrusland samt omkring Østersøen. På Færøerne er bramgås en regelmæssig trækgæst. Ynglebestanden er 10-12 par, der formodes at stamme fra undslupne fangenskabsfugle. Der er ringmærket én bramgås på Færøerne, som ikke er genmeldt. To bramgæs ringmærket på Svalbard er genmeldt på Færøerne, i hhv. oktober og november.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her