Silas K. K. Olofson

Blisgås

Anser albifrons

White-fronted goose

Korngás

White-fronted goose

Korngás

Kort resumé af teksten fra bogen:
Blisgåsen yngler nord for trægrænsen i Rusland, Nordamerika og Vestgrønland. På Færøerne er den grønlandske underart A. a. flavirostris en fåtallig trækgæst og den russiske underart A. a. albifrons en meget sjælden gæst. Blisgås er ikke ringmærket på Færøerne. Tre farvemærkede fugle fra udlandet er aflæst på Færøerne, én fra Island og to fra Irland. Den islandske fugl blev aflæst under efterårstækket på Vatnsoyrar, Vágar 30. oktober 2005, og de to irske fugle blev aflæst under forårstækket 16. april 2007 ved Eiðisvatn, Eysturoy og senere samme dag i Saksunardalur på Streymoy.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her