Silas K. K. Olofson

Bjergand

Aythya marila

Scaup

Grábøkut ont

Scaup

Grábøkut ont

Kort resumé af teksten fra bogen:
Bjergand yngler i det nordligste Europa, Rusland og Canada. På Færøerne er bjergand en fåtallig gæst hele året, og arten har ynglet to gange. Bjergand er ikke ringmærket på Færøerne. En unge mærket 3. august 1930 i Aðaldalur, Island, blev genmeldt 3½ måned senere (25. november) i Sandavágur, Vágar, 655 km sydøst for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her