Silas K. K. Olofson

Almindelig skråpe

Puffinus puffinus

Manx shearwater

Skrápur

Manx shearwater

Skrápur

Mærkninglokaliteter for Almindelig skråpe

(n=
)

Genfundslokaliteter for Almindelig skråpe

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1.036
- heraf mærket som unger 357 (34,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 18
Antal fugle 18
Genmeldingsandel 1,7%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Almindelig Skråpe er en havfugl, som yngler på øer i Nordatlanten. Mere end 90% af den europæiske ynglebestand findes på blot 10 lokaliteter, heraf tre på Færøerne. På Færøerne skønnes ynglebestanden at være 25.000 par, overvejende på Mykines, Mykineshólmur, Sandoy og Skúvoy. Bestanden har tidligere været større på Færøerne, men efter brun rotte blev udbredt i det 18. århundrede, er bestanden faldet. I dag bliver kun ungfugle jaget på Færøerne. 1.036 almindelige skråper er ringmærket på Færøerne, primært på fire lokaliteter: Skúvoy (474), Trøllhøvdi, Sandoy (224), Mykines (191) og Nólsoy (125). Fuglene er overvejende ringmærket i yngletiden (21. juni – 26. september) og udelukkende i ynglekolonierne. Blandt aldersbestemte fugle er 37% unger og 63% ældre fugle (2k+). De unge fugle er primært mærket i starten af september og de voksne i juli. 18 fugle er genmeldt, heraf én udenfor Færøerne. Denne fugl blev mærket som unge 12. september 1995 på Nólsoy og fundet død 11. september 1996 på Long Island, USA, 4.950 km vestsydvest for mærkningsstedet. 13 fugle er genmeldt på samme lokalitet, som de er mærket: fire unger er fundet 2-10 år efter mærkning, og ni voksne fugle er fundet 1-26 år efter mærkning. Fire fugle er genmeldt på en anden færøsk lokalitet end der, hvor de blev mærket. Den længste afstand er en voksen mærket 19. juli 1980 på Mykines og dræbt under fangst efter ungfugle 2. september 1985 på Skúvoy (57 km), hvor den muligvis selv var begyndt at yngle. Genmeldingsårsagerne er fordelt med 11 aflæste fugle og syv døde, hvoraf tre er fanget og dræbt, og to er skudt. Den ældste genmeldte fugl er mærket som voksen (2k+) 18. juli 1980 på Mykines og aflæst 31. august 2006 på Mykineshólmur, mindst 26 år og én måned gammel.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her