Hans Eli Sivertsen

Almindelig ryle

Calidris alpina

Dunlin

Fjallmurra

Dunlin

Fjallmurra

Mærkninglokaliteter for Almindelig ryle

(n=
)

Genfundslokaliteter for Almindelig ryle

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 6
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 16,7%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Almindelig ryle har en cirkumpolar yngleudbredelse i de arktiske områder. På Færøerne findes en mindre ynglebestand på 10-15 par. Endvidere er arten en almindelig trækgæst og sjælden vintergæst. Seks almindelige ryler er ringmærket på Færøerne, fordelt på to lokaliteter. Alle er mærket i sensommeren (juli-august) og alle bestemt til ungfugle (1k). En ringmærket fugl er genmeldt. Den blev mærket 29. juli 1970 på Mykines og skudt 18 dage senere i Douro Lit, Portugal, 2.331 km syd for mærkningsstedet, svarende til 130 km/døgn. Tre almindelige ryler ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, to fra Storbritannien og en fra Frankrig. Fuglene blev fundet på Mykines, 170 sømil vest for Suðuroy og ved Eiði, hhv. 1.295 km, 807 km og 1.850 km fra mærkningsstederne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her