Silas K. K. Olofson

Almindelig kjove

Stercorarius parasiticus

Arctic skua

Kjógvi

Arctic skua

Kjógvi

Mærkninglokaliteter for Almindelig kjove

(n=
)

Genfundslokaliteter for Almindelig kjove

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1.189
- heraf mærket som unger 642 (54,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 90
Antal fugle 84
Genmeldingsandel 7,1%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Almindelig kjove yngler cirkumpolart på den nordlige halvkugle, overvejende i kystnære områder. På Færøerne er arten en almindelig ynglefugl med cirka 900 par fordelt på de fleste øer. Almindelig kjove må jages hele året. Arten er også en almindelig trækgæst på Færøerne både forår og efterår. 1.190 almindelige kjover er ringmærket på Færøerne, flest på Akraberg, Suðuroy (311). 99% er ringmærket i juni-juli, og blandt de aldersbestemte fugle (1.174) var 55% unger. Der er 91 genmeldinger af 87 fugle. Otte genmeldinger er fra udlandet, hhv. fra Island (2), England (2), Frankrig (1), Spanien (1), Mauritanien (1) og Sydafrika (1). Efterårstrækket indledes i august og når tilsyneladende Vestafrika i oktober: En fugl, mærket 20. juni 1994 i Skálavík, Sandoy, blev aflæst i 28. oktober 1996 i Mauritanien, 4.621 km syd for mærkningsstedet. I vinterperioden er der ét genfund fra Frankrig og ét fra Sydafrika, 10.597 km sydsydøst for mærkningsstedet. Fra forårstrækket har vi et nyt genfund: en ynglefugl mærket 15. juni 2004 på Akraberg, Suðuroy, blev fundet frisk død 15. marts 2012 på en strand i Uruguay i Sydamerika, 11.570 km fra mærkningsstedet. Forårets første genmeldinger på Færøerne er fra 24. maj og 4. juni. Unger udklækket på Færøerne synes overvejende at yngle på eller nær klækningsstedet, dog kan nogle slå sig ned andre steder på Færøerne eller på Island. Tilsvarende er fugle mærket som voksne i gennemsnit genmeldt 1 km fra mærkningslokaliteten, 1-20 år efter mærkningen. De fleste genmeldinger gælder fugle aflæst af ringmærkere, og blot 13% er genmeldt som døde. Den længstlevende færøske almindelige kjove blev aflæst ynglende på mærkningslokaliteten 20 år og 11 måneder efter mærkningen. Ingen almindelige kjover ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her