Hans Eli Sivertsen

Alk

Alca torda

Razorbill

Álka

Razorbill

Álka

Mærkninglokaliteter for Alk

(n=
)

Genfundslokaliteter for Alk

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 64
- heraf mærket som unger 7 (10,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 9
Antal fugle 9
Genmeldingsandel 14,1%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Alken yngler på fuglefjelde i Nordatlanten. På Færøerne er alk en almindelig ynglefugl med omkring 4.500 par. Der har på Færøerne været jagt på alk gennem mange år. 64 alke er ringmærket, flest på Stóra Dímun (33). Fuglene er mærket 8. juni - 16. august, flest i juni (47). 89% er mærket som ældre fugle (2k+). 10 fugle er genmeldt, heraf én fra udlandet. Alle genmeldte fugle tilhører sandsynligvis den færøske ynglebestand. Fra efterårs- og vintersæsonen foreligger blot ét genfund, som også er det eneste genfund fra udlandet. En voksen mærket 8. juni 1927 på Skúvoy blev skudt 5½ måned senere (23. november) nær Bergen i Norge, 660 km øst for mærkningsstedet. Hvor den færøske ynglebestand overvintrer, er fortsat usikkert. Syv fugle er genmeldt i yngletiden i et efterfølgende år, op til 9 år efter mærkningen, i en gennemsnitlig afstand af 30 km fra mærkningslokaliteten (0-67 km). 122 alke mærket i udlandet er genfundet på Færøerne, 95 fra Island, 26 fra Storbritannien og én fra Rusland. 91% er genmeldt på Færøerne i efterårs- og vintersæsonen. Fuglene fra Island er genmeldt ved Færøerne 28. september - 14. februar, flest i november (29). Vinterbestanden ved Færøerne består således primært af fugle fra Island men også af fugle fra Storbritannien. Af alke mærket i udlandet og genfundet i yngletiden på Færøerne er 12 fra Skotland og én fra Rusland. Det russiske genfund gælder en unge mærket 15. juli 1961 i det sydlige Hvidehav, som blev dræbt 5. juni 1962 nær Tórshavn, 2.275 km vest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her